O nama
UPRAVA


 
Nadzorni odbor
 
Izvršni odbor

O nama

DDOR Re a.d.o. je srpsko društvo za reosiguranje u većinskom vlasništvu UnipolRe Ltd, reosiguravača sa sedištem u Dablinu, Republika Irska. DDOR Re a.d.o. je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo registrovano za obavljanje delatnosti reosiguranja svih vrsta osiguranja. Društvo posluje u sastavu Unipol Gruppo sa sedištem u Italiji.